Fatih Üniversitesi

Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü

2006-2007 Yaz Dönemi

Java Programlama II Vize Sınavı

 

Ad Soyad:                                                    Sınıf:                             Tarih:12.07.2007

 

Soru 1: (100 puan)

2 tane sınıf tanımlayınız.(Hesapla, Ucgen)

 

 

Hesapla sınıfı

hesapla sınıfının üye metodları

-tüm  metodlara sınıf üzerinden erişilir.

hipotenusHesapla ()

-ucgen türünde bir nesneyi, parametre olarak alır

- nesnenin kenar1 ve kenar2 değişkenlerini kullanarak hipotenusu hesaplar ve sonucu döndürür.(hipotenus formulu: a= b+ c)


cevreHesapla()
-ucgen türünde bir nesneyi, parametre olarak alır

- nesnenin kenar1 ve kenar2,kenar3 değişkenlerini kullanarak çevreyi hesaplar ve nesnenin cevre değişkenine atar.

 

alanHesapla()
-ucgen türünde bir nesneyi, parametre olarak alır

- nesnenin kenar1 ve kenar2 değişkenlerini kullanarak alanı hesaplar ve nesnenin alan değişkenine atar.

 

 

 

Ucgen sınıfı

Ucgen sınıfı nın üye değişkenleri

            double kenar1, kenar2, kenar3, – varsayılan değerleri yoktur

            double alan, çevre - varsayılan değeri sıfırdır

 

Ucgen sınıfı 2 şekilde oluşturulabilir

 

-1. şekil ( 2 kenar bilgisini parametre olarak alır ve bunları kenar1, kenar2 global değişkenlerine atar

   Ayrıca metod hesapla sınıfının hipotenusHesapla()metodunu gerekli parametreleri vererek çağırır.ve metoddan dönen sonunu kenar3 değişkenine atar.

- 2. şekil ( 3 kenar bilgisi parametre olarak alır ve bunları kenar1, kenar2 kenar3 global değişkenlerine atar

 

 

 

Yazdığınız metodları test edecek bir uygulama yazınız.

Bu uygulamada 2 tane üçgen nesnesi oluşturun.
1. üçgen için kenar1=3,kenar2=4 tür.

2.üçgen için kenar1=7,kenar2=8,kenar3=15 tir.

 

Üçgenlerin çevre ve alanlarını hesaplatınız. Ve üçgenlere ait bilgileri yazdırınız:

 

1.üçgenin alanı: 6.0 metrekare, çevre : 12 metre

2.üçgenin alanı: 28.0 metrekare, çevre : 30 metreSüre 75 dakika. Başarılar. Zeliha Görmez.