Gazete Yazıları
 1. Aile İçi Şiddet
 2. Hukuk devleti ve kanun devleti
 3. Sivil toplum ve liberalizm
 4. Solun Sinavi
 5. Medeniyetlerin Buluşmasında Dinlerin Rölü 
İngilizce Makaleler
 1. Islam and Civil Society
 2. l'islam et la démocratie
 3. Deficiency of Democracy
 4. Civil Society in the Western Europe
 5. On Sytemic Social Movements
 6. Turkish Islam
Türkçe Makaleler

1-Değişik Yazılar

Spora Yaslanarak Bir Nefes Almak

Türkiye'de Aydınlar ve Demokrasi


2-Devlet Üzerine Makaleler

Apartman Yönetimi Olarak Devlet

İdeoloji ile Hukuk Arasında Devlet

Liberalizmin Temel İlkeleri 


3-Globalleşme ile İlgili Makaleler

Globalleşme ve Islam Dünyasi

Tarih Yeniyüzyılda Kaldığı Yerden Devam Edecek

Ulusal Bağımsızlık Miti


4-Kamusal Alanla İlgili Makaleler

İdeolojik Kamusal Alanın Krizi

Ideolojik Kamusalin Dönüşümü

Kamusal Alanla Özel Alan Arasında Kadın

Son Kalenin Çırpınışı

Türkiye'de Kadınlar ve Kamusal Alan


5-Seçmen Davranışı ve Partilerle İlgili Makaleler

1. Siyasal Degerler

2. Katilim Duzeyi

3. Parti tercihi

4. 18 Nisan secimleri

5. Anadolunun yukselen sesi

6. Kulturel Degerler

7. Siyasi Partile ve Avrupa Birligi


6-Sivil Toplumla İlgili Makaleler

Feminizm ve Sivil Toplum

İslam ve Sivil Toplum

Kadinin Tarihi- Degişen Bir Şey Var mı?

Liberalizm ve Sivil Toplum

Sivil Toplum Sivil Topluma Karşı

Sivil Toplumun Dünü ve Bugününde Kadın

Türkiye'de Çevre Politikaları


7-Türkiye'nin Siyasal Yapısı İle İlgili Makaleler

Atatürk'ün İktisat Anlayışı

Rejim ile Demokrasi Arasında Türkiye

Resmi Din Anlayışı-Etatokratik Sistemin İnşası

Türkiye'de Demokrasinin Gelişimi

Türkiye'de Insan Hakları

Türkiye'nin Siyasal Modernleşmesi