logo
     
 DUYURULAR / ETKİNLİKLER
SAYFANIN EKLENTİLERİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Son Güncelleme Tarihi : 5 Kasım 2015, Perşembe

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı; Fatih Üniversitesi öğrencilerinin dosyalarının tutulması, güncellenmesi ve arşivlenmesinden sorumlu birimdir. Eğitim öğretimin sağlıklı yürütülmesi, akademik ve idari personelin bilgilendirilmesi ve ihtiyaçları doğrultusunda doğru birimlere yönlendirilmesi amacıyla işlerin koordinasyonunu sağlar.

Hizmetler

  1. Öğrencilerle ilgili her türlü belge ve formu hazırlamak
  2. Öğrencilere ve öğrenci yakınlarına danışmanlık hizmeti vermek
  3. Başvuru ve kayıt işlemlerini planlamaı ve yürütmek
  4. Müfredata uygun olarak ders saatlerini ve ders içeriklerini hazırlamak
  5. Akademik takvimi hazırlayarak Üniversite Senatosuna sunmak
  6. Öğrencilerin öğretim durumlarıyla ilgili her aşamayı takip ederek kayıt altına almak

Üniversitemizde öğrencilerle ilgili her türlü işlem internet ortamında yapılmaktadır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan bilgisayar altyapısı (OGİS) sayesinde öğrenci kayıtları, not girişleri, evrak kayıt ve dökümleri elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.

Öğrenci Bilgi Sistemi (https://my.fatih.edu.tr) sayesinde interaktif web alanları oluşturularak kampüs dışından da Üniversitemize erişim sağlanmıştır.

 FATİH ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrencilerimiz, ilgilendikleri alanlara göre personelimize dâhili telefon numaralarından veya mail adreslerinden ulaşabilirler.

Adı Soyadı Görevi Dahili Tel. E-Posta
Fevzi ENEÇ Öğrenci İşleri Daire Başkanı    
Büyükçekmece Kampüsü
Selçuk KOZAN Müdür Yardımcısı 1818 skozanfatih.edu.tr
İslam KARAMAN
Eğitim Danışmanı

Mezuniyet Ofisi, Yatay-Dikey Geçiş,Çap-Yandal

1819 islam.karamanfatih.edu.tr
Abdulkadir AKTÜRK
Eğitim Danışmanı
Mezuniyet Ofisi, Yatay-Dikey Geçiş, Çap-Yandal
Koordinasyon Merkezi Sorumlusu (Tüm Bölümler için Bilgiye Ulaşma)
1801 aakturkfatih.edu.tr
Esra TOPCU
Eğitim Danışmanı
Mezuniyet Ofisi, Yatay-Dikey Geçiş, Çap-Yandal
Koordinasyon Merkezi Sorumlusu (Tüm Bölümler için Bilgiye Ulaşma)
1803 esracikotfatih.edu.tr
Zühal KARABÖREK
Eğitim Danışmanı
Mezuniyet Ofisi, Yatay-Dikey Geçiş, Çap-Yandal
Koordinasyon Merkezi Sorumlusu (Tüm Bölümler için Bilgiye Ulaşma)
1809 zkaraborekfatih.edu.tr

Mehmet AKIN
Eğitim Danışmanı

Adalet Meslek Yüksekokulu
Yabancı Uyruklu Öğrenciler (Erasmus-Exchange)
Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi
1811 makinfatih.edu.tr

Abdurrahman YAMAN
Eğitim Danışmanı

İstanbul Meslek Yüksekokulu,
Yabancı Uyruklu Öğrenciler (Erasmus-Exchange), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1813 abdurrahman.yamanfatih.edu.tr

Mine ERTEM
Eğitim Danışmanı

Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Konservatuar (Türk Müziği), Formasyon

1815 mineertemfatih.edu.tr
Tülay AYHAN
Eğitim Danışmanı
Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Konservatuar (Türk Müziği), Formasyon 1816 tulay.ayhanfatih.edu.tr
Gizem ÇAY
Eğitim Danışmanı
İstanbul Meslek Yüksekokulu,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1814 gizem.kaplan fatih.edu.tr
Olcay TEKİN
Eğitim Danışmanı
Adalet Meslek Yüksekokulu,
Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi
1812 olcay.tekin fatih.edu.tr
Osman KÜÇÜK Mali Dilekçe Takip, Evrak Takip 1820 osman.kucukfatih.edu.tr
Maltepe Kampüsü
Ayşe OŞLU
Eğitim Danışmanı
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sorumlusu 1817 ayse.oslufatih.edu.tr
Enes GURUR Sağlık Hizmetleri MYO, Evrak Takip, Arşiv 1821 enes.gururfatih.edu.tr

İletişim

Büyükçekmece Kampüsü
Tel: +90 (212) 866 33 00
Faks: +90 (212) 866 33 87