Mezunlara Tavsiyeler
Son Güncelleme Tarihi : 14 Mayıs 2012, Pazartesi

Sevgili Öğrenciler,

2010-2011 eğitim öğretim yılının da sonuna yaklaşmış bulunmaktayız.

Hazırlık Okulunda okuyan öğrencilerimiz için kendi meslek alanlarına başlama zamanı gelmiş oluyor. Onlar, artık önlerindeki dört yılı daha iyi değerlendirerek, hayatlarında kullanacakları meslekleri daha iyi öğrenmiş olacaklar. Tabii, burada sadece disipliner, yani  sadece kendi konuları değil; ama, diğer konularla da ilgilenerek, çok yönlü insan olma yolunda gayret göstererek hayatta daha da başarıya ulaşmış olacaklar. Bir diğer yandan, Hazırlık Okulunda öğrendikleri İngilizceyi unutmama açısından, önlerindeki senelerde de yeniden İngilizce derslerine önem vermelerini yine onlara tavsiye ediyoruz. Bunlar, hem ileride kullanacakları İngilizceyi daha iyi öğrenme açısından hem de bölümlerde anlatılan İngilizce derslerini anlama, konuşma, yazma bakımından kendilerine faydalar sağlayacak.

Ara sınıftaki arkadaşlarımız yönüyle de, bir önceki seneden öğrenmiş oldukları bilgileri, yaz aylarında tekrar etmeliler ki, daha sonraki senelerde anlatılacak derslere hem bir temel teşkil etsin, hem de bu konuları unutmasınlar, birbirlerine bağlayabilsinler.

Yaz okulu yönüyle de, öğrencilerimizin hemen hepsini ilgilendiren bir konu olduğu için, bununla ilgili Öğrenci İşleri ile sıkı temasta bulunmaları ve zamandan kazanmaları açısından, kendi konuları ve dersleri ile ilgili, hangi derslerden yaz okulu açılacaksa, onları takip edebilme imkânlarını da yine kaybetmemelerini kendilerine tavsiye ediyoruz.

Son sınıfların hemen hepsi ile grup grup görüştük ve ‘Artık siz üniversiteyi bitiriyorsunuz, güle güle demiyoruz.’, dedik kendilerine. ‘Burası sizin eviniz, yirmi dört saat ve hayat boyu size açık. Her zaman buraya geleceksiniz, hocalarınız ile konuşacaksınız, burası sertifika programları, master programları, doktora programları için her zaman istifade edebileceğiniz bir yer, lütfen bizimle olan irtibatınızı kesmeyiniz.’ diye onlara söyledik.  Şimdi tekrar söylüyoruz. Üniversiteyi bitirme önemli bir şey; ama bir bakıma hayatın başlangıcı, teorik bilgilerin pratiğe geçirilme zamanının geldiği bir zaman dilimi. Bundan sonra bu arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyoruz; ama, bizlerle asla irtibatlarını kesmemelerini söylüyoruz.

Kütüphanemizin resmî açılışı yapıldı. Öğrencilerimizin hepsinin kütüphanemizden azami derecede istifade edebilmesi yönüyle bütün imkânlarımızı üniversite olarak sarfettik. Öğrencilerimize bütün kolaylıklar gösterilecektir. Dünyadaki kütüphanecilik sistemlerinin en gelişmiş şekilleri de kütüphanemizde hazır bulunduğu için bütün gelişmeleri gerek öğrencilerimiz, gerek öğretim üyelerimiz rahatlıkla kütüphanemizden takip edebilecekler. Kütüphanemizde bulunmayıp da gerek yurt içi gerek yurt dışındaki kütüphanelerden istifade edilmesi imkânları da yine kütüphanemizde mevcuttur.

Sevgili Öğrenciler,

Dumansız Kampüs projemiz çerçevesinde, sigara alışkanlığı olan öğrencilerimize , herhangi bir zorlama yapmadan, yine onlara sigaranın zararlarını da tekrar hatırlatarak ve anlatarak, bu ve benzeri zararlı alışkanlıklardan bir an önce kurtulmaları için çalışmalar yürütmekteyiz. Çünkü, bu yaşlarda başlanılan bu alışkanlık, eğer bir an önce bırakılmazsa, ileri yaşlarda daha zor bırakılabiliyor. İleri yaşlarda da vücutta ciddi hasarlar meydana gelebiliyor, daha sonra bunların telafisi de mümkün olmuyor. Bu açıdan, öğrencilerimizin, bu hususta biraz daha dikkatli olmaları ve mümkün mertebe,  eğer alışkanlık hâline getirdilerse de en kısa sürede bırakmaları, alışkanlığı olmayan öğrencilerimizin de kesinlikle buna başlamamalarını kendilerine öneriyoruz.

Bahar geldiğinden dolayı, üniversitemizde bahar şenlikleri de başlamış bulunmakta. Bu çerçevede, ‘Yedi Kıta Yedi Renk’ programında, her yıl olduğu gibi çok değişik ülkelerden gelen öğrenciler, kendi ülkelerini tanıtacaklar, çok değişik aktivitelerde bulunacaklar. Öğrencilerimizin bu aktivitelerin hepsine katılmasını, hepsini takip etmesini ve bu yurt dışından gelen öğrencilerimizin gösterilerini izlemelerini tavsiye ediyoruz. Aynı şekilde, kulüplerimizin de aktif olarak bu bahar şenliklerine katılmalarını, birbirleri ile daha iyi tanışıp  görüşmelerini arzu ediyoruz.

Önümüzdeki günlerde Türkiye’de bir seçim olacak. Demokratik ülkelerde seçimler çok önemli. Her vatandaşın, vatandaşlık hakkı olduğu gibi seçimlere katılma hakkı da önemli bir hak. Maalesef bunu daha farklı yönlere çekerek provakasyonların olabileceğini de göz önünde bulundurarak, öğrencilerimizin daha dikkatli olmaları, birbirlerine karşı kırıcı olmamaları  bizleri sevindirir.

Üniversitemiz her geçen gün genişlemekte, kampüsümüzdeki boş alanlara öğrencilerimizin ihtiyaçları çerçevesinde değişik mekânlar yapılmakta, değişik ilaveler oluşturulmaktadır. Kampüsümüzün dışında da şu anda farklı alternatiflerimiz bulunmaktadır. Yeni kurulan fakültelerimiz ve bölümlerimiz için, belki kampüsümüze yakın yerlerde yeni binalarımız oluşturulacak. Bu öğrencilerimiz yine kampüsle irtibatlı olacak ve arada ring seferleri bunları temin edecek.

Yaz tatilini öğrencilerimizin daha iyi değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz. Bir taraftan dinlenme ama, bir yandan da kendi konularını unutmama yönüyle tekrar etme, gerekirse staj yapma, yurt dışında kendi konuları ile ilgili değişik konularda çalışmaları, kendileri açısından yararlı olacaktır.

Mezun olacak olan arkadaşlarımıza şimdiden hayatta başarılar diliyoruz, kesinlikle üniversitemizle irtibatlarını kesmemelerini arzu ediyoruz.

Tekrar görüşmek üzere…

Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan
Rektör