Kütüphane Bölümleri ve İrtibat Bilgileri
Son Güncelleme Tarihi : 3 Aralık 2012, Pazartesi

Ödünç Verme Servisi

Kütüphane kaynaklarının üniversite dışına ödünç verilmesi, teslim alınması işlemlerini takip eder. Ödünç alınan kitapların iade süresinin uzatılması, gecikmelerin engellenmesi, çeşitli nedenlerle kütüphane kullanım hakkı kısıtlananların takibi, iade tarihlerinin okuyuculara hatırlatılması gibi işlemler bu bölümde gerçekleştirilir. Yeni okuyucuların kütüphaneden ödünç kitap alabilmesi için öğrenci kimlik veya personel sicil numarasıyla birlikte üniversitede adlarına açılan e-posta adreslerini Ödünç Verme Servisi’ne kaydettirmeleri gerekmektedir.

Mehmet Dede
Tel: (212) 866 3300 + 1911
E-mail: mdede@fatih.edu.tr
Selma Kızıltaş
Tel: (212) 866 3300 + 1914
E-mail: skiziltas@fatih.edu.tr
Gülay Bakıcı
Tel: (212) 866 3300 + 1916
E-mail: gbakici@fatih.edu.tr

Kataloglama

Kütüphanemize gelen farklı formatlardaki materyaller, belirlenen sınıflama sistemi ve kataloglama kuralları doğrultusunda kullanıcıların hizmetine sunulur. Kütüphanede hizmete sunulan mevcut kitaplar ‘Library of Congress Classification’ sınıflama sistemine göre sınıflandırılmış ve AACR2(Anglo American Cataloging Rules2)’ye göre kataloglama işlemleri yapılmıştır. Kayıtlar, Standart MARC formatında muhafaza edilmekte ve künye bilgi girişleri bu bölümdeki görevliler tarafından yapılmaktadır.

Levent Karaduman
Tel: (212) 866 3300 + 1910
E-mail: lkaraduman@fatih.edu.tr
Serap Işık
Tel: (212) 866 3300 + 1912
E-mail: serapgumus@fatih.edu.tr

Süreli Yayınlar

A) Elektronik Süreli Yayınlar

Kütüphanemizin abone olduğu elektronik veritabanı sayısı 52'dir. Elektronik veritabanları içinde 16645 dergi linki bulunmaktadır. Deneme kullanımındaki elektronik veritabanlarının duyurusu güncellenmektedir. Elektronik veritabanlarına ulaşmak isteyen kullanıcılar Elektronik Bilgi Kaynakları sayfasından söz konusu veritabanlarına ulaşabilirler.

B) Basılı Süreli Yayınlar

Kütüphanemize gelen basılı süreli yayınlar, kataloglama ve sınıflama kuralları doğrultusunda kullanıcıların hizmetine sunulur. Aboneliği başlatılan dergilerin sürekliliğinin kontrolü, yeni gelen dergilerin rafa açılması, dergilerin eski sayılarının kutulanması ve yılsonunda ciltlenmesi işlerini takip eder. Basılı Süreli Yayınlar koleksiyonu bağış ve satın alma yoluyla oluşturulmuştur. Kütüphanede ilgililerin yararına sunulan süreli yayınlar indekslenerek Kütüphane programına kaydedilmekte ve internet üzerinden hizmete sunulmaktadır.

Kenan Özbek
Tel: (212) 866 3300 + 1905
E-mail: kozbek@fatih.edu.tr

Nadir Eserler

Kütüphanemiz Nadir Eserler bölümünde 2210’u matbu, 94’ü yazma olmak üzere 2304 adet eser bulunmaktadır. Bu kaynakların muhafazası için %50 nem ve 14 derece oda sıcaklığı sabit tutulmaktadır. Kullanım sırasındaki yıpranmaların önüne geçmek için bu kaynaklar bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Nadir eserler kesinlikle ödünç verilmez ve fotokopilerinin çekilmesi yasaktır. Gerektiğinde Kütüphane içinde kontrollü olarak kullanıma sunulur.

Referans Kaynaklar & Tezler

Referans bölümünde sınıflandırılarak yerleştirilmiş ansiklopedi ve basılı tezleri Kütüphane kataloğundan cilt, konu, yazar adı, eser adı, üniversite adı gibi kriterlere göre tarayabilirsiniz. Ansiklopedi ve tezler Kütüphane dışına ödünç verilmez ve tamamı fotokopi yoluyla çoğaltılamaz.

Rezerve

Rezerve bölümünde, Üniversitemiz öğretim elemanlarının öğrenciler için yararlı gördükleri materyaller çoğaltılarak öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır. Söz konusu materyaller öğretim elemanı tarafından verilebileceği gibi Kütüphanemizden de temin edilebilmektedir.