logo
     
ÜNİVERSİTE HAKKINDA
KISAYOL LİNKLERİ
SAYFANIN EKLENTİLERİ
LİNKLER
    A-Z Bölüm ve Programlar
    Yönerge ve Yönetmelikler
FOTOĞRAFLAR
Genel Bilgiler
Son Güncelleme Tarihi : 5 Ekim 2015, Pazartesi

Fatih Üniversitesi, 1996 yılında Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfı tarafından kurulmuştur. Büyükçekmece ve Maltepe Kampüslerinde eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar

Fatih Üniversitesi, bilginin üretilmesinde insana ve çevreye saygıyı temel almaktadır. Bilgiye ulaşma, bilgiyi üretme ve kullanma aşamalarında disiplinlerarası yaklaşımı ve eleştirel düşünmeyi ön plana çıkarmıştır. Eğitim ve araştırma faaliyetleri; evrensel değerleri ve bilimsel etik kuralları yerel çerçevede ele alan, üretken ve yenilikçi bireylerin yetiştirilmesi hedefi doğrultusunda şekillendirilmiştir.

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS)

Fatih Üniversitesi, kredi sistemini Avrupa Kredi Transfer Sistemine (ECTS) uygun hâle getirmiştir. Dersler; ders anlatımı, seminer, uygulama olarak ayrılmış, her bir ders için ECTS kredileri verilmiştir. Her bölüm için bir ECTS koordinatörü belirlenmiştir. Koordinatör, öğrencilerin ECTS ile ilgili bütün işlemlerinde onlara yardımcı olur. Detaylı bilgiye http://erasmus.fatih.edu.tr internet adresinden ulaşılabilir.

Araştırma-Geliştirme

Fatih Üniversitesi; mevcut bilgiyi ve Ar-Ge çalışmalarını daha ileri düzeye ulaştırmak amacıyla araştırma faaliyetlerini desteklemektedir. Bu doğrultuda, birçok eğitim ve araştırma laboratuvarı kurulmuştur. Öğrenciler, ilgi duydukları alanlarla ilgili projelerde öğretim üyelerimizle birlikte çalışabilmektedir. Projelere AB, TÜBİTAK ve DPT gibi kuruluşlarından önemli oranda fon desteği sağlanmakta, her yıl düzenlenen 'Proje Pazarı' etkinlikleriyle, öğretim üyeleri çeşitli ulusal ve uluslararası hibelere başvurmaları noktasında teşvik edilmektedir. Üniversite-sanayi ilişkilerini geliştirmek, araştırma-geliştirme ve sektör-sanayi ilişkilerini koordine etmek amacıyla KOSGEB Fatih Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) kurulmuştur.

Kampüslerimiz

Kampüslerimizde eğitim, araştırma ve proje geliştirme amaçlı laboratuvarlar mevcuttur. Modern tesislerimiz; sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçları karşılayacak niteliktedir. Serbest çalışma yapılabilecek alanlarda kablosuz internet hattı oluşturulmuş, ‘Akıllı Kampüs’ projesi devreye sokulmuştur. Kütüphane altyapısı için oluşturulan yazılım sistemi ile Üniversitemiz öğrenci ve personeli, kampüs dışından da Kütüphaneye erişebilmektedir. Üniversitemizde tüm öğrencilere ve personelimize bir mail adresi verilir.

Danışmanlık Desteği

Fatih Üniversitesinde öğrencilere eğitim, kariyer ve rehberlik alanlarında danışmanlık desteği sağlanmaktadır. Bireysel kariyer, yurt dışı eğitim, iş dünyası, rehberlik ve psikolojik danışmanlık vb. konularda öğrencilere ve mezunlara danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bunun yanında, Üniversitemizde akademik danışmanlık sistemi geliştirilmiştir.

Burs İmkânları

Fatih Üniversitesi, başarılı öğrencilere değişik oranlarda burs imkânı sunmaktadır. Öğrenim bursu, akademik başarı bursu, özel burs ve kitap bursunun yanı sıra tiyatro ve müzik dallarında yapılan sınavlarda başarılı olan öğrenciler için Yetenek Bursu verilmektedir. Üniversitemizin burslu programlarını kazanan öğencilere, LYS’deki başarı sırası baz alınarak yurt indirimi de sağlanmaktadır.

Sayılarla Fatih
Kuruluş Yılı : 1996
Kurucu : Sağlık ve Tedavi Vakfı
Rektör : Prof. Dr. Şerif Ali TEKALAN
Öğrenciler
Lisans Öğrencisi : 9527
Lisansüstü Öğrencisi : 4433
Ön Lisans Öğrencisi : 1804
Uluslararası Öğrenci : 1605
Fakülte
Fakülte : 9
Bölüm : 56
Enstitü
Enstitü : 5
Anabilim Dalı : 46
 
Meslek Yüksekokulu
Meslek Yüksekokulu : 3
Program : 24
Mezunlar
Toplam Mezun : 23871
Kültür / Sanat / Spor
Kulüp : 48
Topluluk : 5
Kurs : 9
Araştırma
Yürütülen Proje : 7
Tamamlanan Proje :  19
Laboratuvarlar : 139

Sürekli Eğitim
Tezsiz Yüksek Lisans Programları
Uzaktan Eğitim Programları
Sertifika Programları
Dil Programları

Kampüs
Büyükçekmece Kampüsü